Hvis du allerede er registreret, så log venligst på her

Faktureringsadresse
Angiv/rediger adresse
Leveringsadresse
Anvend faktureringsadresse som leveringsadresse
Angiv/rediger leveringsadresse
Navn Varenr. Pris: Antal Moms Rabat Total
 
Varer i alt
   

Valgte forsendelse

Afhentning

Eller skift den valgte forsendelsesmetode

kr. 100.00
 
Total:
kr. 0.00
kr. 100.00
Noter og specielle forespørgsler
Salgs- og leveringsbetingelserne

Handelsbetingelser

Lejebetingelser Lejer betaler for skader opstået medens genstande har været i lejers varetægt. Erstatning til nyværdi. Eventuelle reparationer ligeledes for lejers regning. Reklamation må ske straks efter modtagelse, så fejl og mangler kan rettes. Der kan ikke reklameres efter ibrugtagning. Borde, stole, emballage m.m. må naturligvis ikke udsættes for fugtighed og regn. Betaling ved modtagelse, med mindre andet fremgår skriftligt på ordrebekræftelsen. Alle priser er baseret på én gangs brug. Varerne leveres og afhentes efter nærmere aftale. Servicen bedes tømt og renset for madrester m.m. inden aflevering.

Transport: Levering og afhentning Kr. 200,00 indenfor en afstand af 20 km. Større afstande efter aftale. Prisen er baseret på levering i grundplan max. 20 m. fra bil. Ved selvafhentning, gebyr på kr. 100,00 Skulle der være ting DE mangler, som ikke findes i prislisten, eller øvrige problemer vedr. afholdelse af festen, er vi naturligvis behjælpelige med fremskaffelse, samt gode råd.

Opvask Fødevaredirektoratet kræver fra restauranter, cafeteriaer m.m. opvask i industrimaskiner ved min. 80 grader celsius. Da både De og vi, samt den fremtidige lejer, ønsker høj hygiejne og kvalitet, er opvask i vore maskiner  obligatorisk, og faktureres med Kr. 1,00 pr. del. Dog skal lejer selv skylle eller tørre servicen af for madrester.

Bestilling De kan indtelefonere Deres ordre, bestille her på siden  - eller udfylde bestillingssedlen, som sendes til deres adresse. Herefter modtager De en ordrebekræftelse, som de bedes kontrollere og evt. rette for fejl.  Afbestilling skal ske senest 8 dage før lejemålets begyndelse. Senere afbestilling betales med 20% af lejebeløbet.


Fredensborg Telt & Serviceudlejning • Kratbjerg 307 • 3480 Fredensborg • Tlf.: 20 33 06 54